Disclaimer

 

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

Informatie op deze website
Resto Gasseling besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Resto Gasseling wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Resto Gasseling behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. 

Functioneren van deze website

Resto Gasseling garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Resto Gasseling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Resto Gasseling middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Resto Gasseling aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Resto Gasseling behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

 

Virussen
Resto Gasseling garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Contact

 

Adres

Resto Gasseling

Keppelseweg 20

7001 CG Doetinchem

 

Telefoon

(0314) 34 42 79

 

E-mail

info@restogasseling.nl